Subaşı (Üsgübü)

Vadinin geniş bir noktasında, kayalık bir sırtın üzerindeki düzlüğe kurulu olan Subaşı (Üskübü) köyü 16. yüzyıl tahrir defterlerine göre küçük ve tümüyle gayrimüslim bir yerleşimmiş. Köy, olasılıkla Osmanlı döneminde de şu anda bulunduğu yerde kurulu idi. Öte yandan, köyün 2 km güneydoğusunda, ıssız bir ovada bulunan yeraltı şehri, yüzyıllar önce bu civarda da farklı bir yerleşim olduğunun ispatı gibidir. Köyün 100 m batısındaki kayalık sırta kazılmış, aralarında bir kilise de bulunan büyük bir yapı kompleksi mevcuttur. Dik bir duvara kazılmış ve 80 m uzunluğunda bir hat üzerinde yer alan bu yapı kompleksinde küçüklü büyüklü 11 yapı bulunmaktadır. Bazıları birbirlerine tünellerle bağlanmış, içlerinde küçük hücrelerden, 100 m2 büyüklüğünde toplantı salonu, ocağı ve bacası ile bir mutfağı da bulunan bu kompleks olasılıkla bir dini yapılar bütünüdür ve uzmanlarca 10. – 11. yüzyıllara tarihlenmektedir.