Güvercinlikler

Koramaz Vadisi’nde yakın zamana kadar da aktif olarak kullanılmakta olan 100 civarında güvercinlik bulunmaktadır. Güvercinlikler güvercinlerin özellikle gübresinin temini için kullanılan özel besleme ve üreme alanlarıdır. Güvercin gübresi hem tarımda hem de yanıcı madde yapımında yıllarca kullanılmıştır. Başlarda columbarium olarak yapılmış bazı yapıların zamanla güvercinliğe dönüştürüldüğü bilinmektedir. Bununla birlikte orijinal yapılmış güvercinlikler de vadide bulunmaktadır.