Hanlar

Koramaz Vadisi’nde yer alan her köyde vakti zamanında köye dışarıdan gelen misafirlerin konaklayacakları birer tane han bulunur imiş. Ancak bugün günümüze kadar ulaşmış sadece iki han bilmekteyiz. Bunlardan birisi Vekse’de yer almakta olup diğeri Isbıdın’da yer alan ve bir Selçuklu hanı olan Kayır Hanıdır. Kayır Hanı aynı zamanda Atatürk’e ev sahipliği yapmış bir handır. Atatürk’ün Kayır Hanı’na yapmış olduğu ziyarete ilişkin detayları buradan okuyabilirsiniz.

Kayır Hanı / Bağpınar