Küçük Bürüngüz

Subaşı Köyü’nün sadece 1 km kuzeyinde bulunan Küçük Bürüngüz Köyü, Osmanlı kayıtlarında “Kiçi Bürüngüz” olarak geçmektedir. Tahrir Defteri’ne göre 1500 yılında tümü gayrimüslim 12 hane iken  1520 de 22 hane olmuş. 1831 nüfus sayımında ise köyde bulunan 34 hanenin tümü, yaşanan göçler veya din değiştirmeler sonucunda Müslüman olmuştur. 1872 tarihli tahrir defterindeki geçen “Harap kilise ve hristiyanlara mahsus manastır” ibaresi de bu eski yapıların uzun zaman önce terkedildiğini göstermektedir.