Bağpınar (Isbıdın)

İsmi 1960 lı yıllarda değiştirilen ve bugün Bağpınar ismini taşıyan bu köy Koramaz Vadisi’nin en batısında yer alan, bir anlamda vadinin son köydür. Vadideki diğer tüm köylerin aksine Bağpınar, vadinin güney değil, daha az eğimli olan kuzey yamacına kurulmuştur.

Başbakanlık Arşivi’ndeki Tahrir Defteri kayıtlarına göre bu köyün 1500 yılında yapılan sayımında toplam 19 hane tespit edilmiş ve bu hanelerin 15’inin gayrimüslim olduğu belirtilmiştir. 1520 sayımında ise hane sayısının 35’e çıktığı, gayrimüslim hane sayısının ise 23 olduğu bilinmektedir. 1831 yılı kayıtlarında ise köyde mevcut 94 hanenin tümü Müslüman’dır. Koramaz Vadisi’nde bulunan diğer köylerde olduğu gibi Bağpınar’da da en yaygın meslek grubunun nakkaşlık olduğu ve yüzyıllar boyunca bu köylerin esnafının yapı işlerinde çalışmak üzere İstanbul ve başka şehirlere göç ettikleri bilinmektedir.

Köyün, Koramaz Vadisi’nin her iki duvarına kazılmış dokuz farklı kilisesi olmasına karşın aynı duvarlarda yeralan fazla bir meskeni olmaması ilginçtir.